Konkurssi

Miten konkurssi etenee työntekijän näkökulmasta?


1. Käräjäoikeus määrää konkurssipesälle pesänhoitajan eli asianajajan, joka vastaa toiminnan päättymiseen liittyvistä käytännön asioista. Konkurssipesä
myös tiedottaa työntekijöille käytännön järjestelyistä konkurssiin liittyen.

2. Konkurssipesä saa irtisanoa työntekijän työsopimuksen noudattamalla 14 päivän irtisanomisaikaa. Myös määräaikainen työsuhde voidaan irtisanoa käyttäen 14 päivän irtisanomisaikaa.

3. Konkurssitilanteessa pesänhoitajalla on velvollisuus antaa työntekijälle työtodistus. Siitä ilmenee työsuhteen kesto, työtehtävien laatu ja työsuhteen päättymisen syy. Arvion antaminen ei kuulu pesänhoitajalle vaan työnantajalle.

4. Kaikki palkkasaatavat maksetaan palkkaturvan kautta. Jokaisen kannattaa selvittää, tekeekö konkurssipesän pesänhoitaja palkkaturvahakemuksen vai teetkö sen itse. Palkkasaatavat pitää hakea viimeistään 3 kuukauden kuluessa saatavan erääntymistä. Lue lisää palkkaturvasta täältä

5. Jos jäät työttömäksi ja olet ollut PAMin työttömyyskassan jäsen vähintään 6 kuukautta ja olet työskennellyt vähintään 18 tuntia viikossa, olet todennäköisesti oikeutettu ansiopäivärahaan (katso tarkemmat ehdot täältä).

Jos haet PAMin työttömyyskassalta ansiopäivärahaa, lue ohjeet täältä.

Muille työssäoloehdon täyttäville Kela maksaa peruspäivärahaa. Jos työssäoloehto ei täyty tai työttömyyspäivärahaa on maksettu enimmäisaika, Kela maksaa työmarkkinatukea.

6. PAM auttaa Seppälässä työskenteleviä jäseniään mm. antamalla neuvontaa ja tukea sekä työsuhde- että työttömyysturva-asioissa. PAMin jäsenet voivat tarvittaessa kysyä lisätietoa PAMin puhelinpalveluista tai lähimmästä PAMin toimistosta.

Työttömyyskassan ja liiton puhelinpalvelut palvelevat ma-pe klo 9-16:

Työttömyysturvaneuvonta 020 690 211

Jäsenyysasiat 030 100 600

Jäsenyys ja jäseneksi liittyminen p. 030 100 600

PAMin toimistojen yhteistiedot ja aukioloajat löydät täältä.

Uutinen päivitetty 15.9.2017 klo 16.35.