#metoo

Sosiaalisessa mediassa on viime päivinä levinnyt #metoo –kampanja, jolla on nostettu esille huomio naisten kokemaan seksuaalista häirintää kohtaan.

Puolet pamilaisista naisista on kokenut ahdistelua työssä. Seksismin ja seksuaalisen häirinnän ongelmat ovat yleisiä palvelualoilla ja ne usein kytketään epävarmoihin työsuhteisiin ja asiakaspalvelutyöhön. Se ei kuitenkaan tee asiasta lainkaan hyväksyttävää. Eikä ole oikein, että työntekijöiden annetaan helposti ymmärtää, että työtehtäviin kuuluu sietää kaikenlaisia asiattomuuksia.

 

Vaikka tiedämme seksuaalisen häirinnän olevan yleinen ongelma, vain harvat kääntyvät ammattiliiton puoleen pyytääkseen apua. Kerro häirinnästäsi työpaikaksi luottamushenkilölle tai työsuojeluvaltuutetulle.

 

Häirinnästä on myös aina ilmoitettava omalle pomolle, koska työnantaja on velvollinen puuttumaan häirintään, joka on laissa kielletty!

 

Viime kuussa Palvelualojen maailmanliitto UNIn nuoret kokoontuivat Helsinkiin. Silloin tärkeänä asiana koettiin, että jos työnantaja saadaan sitoutumaan 0-toleranssiin seksuaalisessa häirinnässä, se helpottaa työntekijöidenkin mahdollisuutta puuttua siihen.

 

Mistä tunnistat seksuaalisen häirinnän? Katso UNIn asiasta kertova video ja levitä sen sanomaa eteenpäin – 0-toleranssi seksuaaliselle häirinnälle!

Yli 70 nuorta palvelualojen ammattiliitoista ympäri Eurooppa piti kokousta Helsingissä.
PDF-tiedostoHäirintäesite.pdf (90 kB)
Tästä tulostettava häirintäesite.