PALKKA 1.4. alkaen

Muista tarkistaa, että palkkasi on maksettu oikein!

 

Kaupan alalla tuli huhtikuun alussa voimaan palkankorotus. Kaikkien työsuhteessa olevien kokoaikaisten työntekijöiden ja toimihenkilöiden kuukausipalkkoja korotettiin 1.4.2018 lukien 42 euroa ja osa-aikaisten tuntipalkkoja 26 senttiä. Osa-aikaisille suhteutettua kuukausipalkkaa saaville työntekijöille korotus tuli heidän työaikaansa suhteutettuna. Taulukko- eli vähimmäispalkkoja korotettiin tuolloin 1,6 %.

Palkkoja korotetaan samalla tavalla 1.4.2019.


Vähittäiskaupan esimiesten ja varasto- ja kuljetusesimiesten henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan vastaavina ajankohtina 1,6 %.

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan erikseen sovitulla tavalla.
Lue lisää: www.pam.fi/wiki/kaupantes2018.