Arkistojuttuja

Joulukahvit 8.12.2015

PAMin Jyväskylän toimiston järjestämä joulukahvitilaisuus vietettiin 8.12. klo 9-16 perinteisin menoin: kahvia, mehua, herkkua suolaista ja makeaa ja paljon kävijöitä pitkin päivää, sekä tietenkin viimeisen päälle nätiksi koristeltu neuvotteluhuone. Tuttujakin tavattiin...

Kuvat © Jukka Loikkanen

Lehti-ilmoitus houkutteli paikalle väkeä...Alemmat kuvat kertovat senkin kuinka paljon. Kuvaa klikkaamalla pääset suoraan gallerian puolelle.

 

Pullapisteessä puhuttiin palveluista

Myös palvelualojen työntekijän on tultava palkallaan toimeen. Miten kehittää alaa ja ja sen myötä vetää koko Suomi uuteen nousuun? Miten karsia turhaa byrokratiaa ja helpottaa pienen ja keskisuuren palvelualan yrittäjän asemaa ja tehdä työntekijöiden palkkaus helpommaksi?

Näistä asioista keskustelivat lauantaina 28. maaliskuuta klo 14.30 - 15.30 Kahvila Pullapisteessä kansanedustajaehdokkaat Lauri Ihalainen (SDP), Eila Tiainen (Vas.), Mauri Pekkarinen (Kesk.), Sirpa Pii-Keinonen (Kok) sekä Margo Saxberg (Vihr.).  Varsinkin kaksi jälkimmäistä toivat keskusteluun myös yrittäjän näkökulmaa.

Pätkätöistä puhuttiin paljon. Mauri Pekkarisen mielestä "Mitä huonommin menee sitä enemmän pätkitään". Lauri Ihalainen totesi "ettei palveluja voi viedä maailmalle, ne työllistävät täällä". Kotimaisen kysynnän hiipuminen luonnollisesti kurittaa alaa..

Vakaampiin työsuhteisiin pitää päästä, niin toivottiin ja käytännön askel siihen suuntaan on lisätuntien antaminen osa-aikaisille. Ne ovat toimeentulon kannalta elintärkeitä. 0-tuntisopimuksia pidettiin vanhanaikaisina ja tylsinä; työntekijän on ikävää odotella mahdollista kutsua tunnin-parin keikkahommiin. Kovempia pakotteita työnantajille toivottiin; asian toinen puoli on opiskelijat, jotka eivät aina tarvitse kovin paljoa työtunteja.

Eila Tiainen korosti tasa-arvokysmystä ja näki palvelualojen ongelmien yhtenä merkittävänä syynä naisvaltaisuuden. "Naisen euro on edelleen 83 senttiä ja eläkkeissä vain 60".

Sirpa Pii-Keinonen kertoi pienyrittäjien tarpeista kuten matalammasta kynnyksestä työllistää; työntekijöille hän tottakai maksaa tes:n mukaan. Joustoa hän kuitenkin haluaa esimerkiksi opiskelijoiden kohdalla vaikka nollatuntisopimuksista päästäisiinkin eroon. Jos joku opiskelija haluaa tehdä vain muutaman tunnin viikossa eikä enempään ole tarvetta, siihen pitäisi olla mahdollisuus mutta vapaaehtoispohjalta. Kysymys toimeentulosta koskettaa nimen omaan palvelualalla elääkseen työskenteleviä.

Byrokratiaa halusivat kaikki karsia, mutta Margo Saxberg toi esille asian toisen puolen, joka liittyy harmaan talouden kitkemiseen. Sääntelyä ja valvontaa tarvitaan ja ongelma koskee palvelualoista erityisesti majoitus- ja ravitsemuspuolta. Rakennusalalla hyväksi havaittu veronumerotunnistinkortti voisi olla yksi ratkaisu.

Paikallista sopimista, sen lisäämistä jotenkin ehdotti yrittäjäpuoli. Yleissitoviin työehtosopimuksiin ei kuitenkaan saa koskea, varoitti Lauri Ihalainen.

Hiukan erilaisista näkökulmista huolimatta keskustelijat halusivat vilpittömästi kehittää palvelualaa niin työntekijöiden kuin alan yrittäjien - varsinkin pienten ja keskisuurten - parhaaksi. Tilaisuuden päätteeksi järjestävän seuran edustaja aluepäällikkö Sirpa Moilanen tiivistikin keskustelun annin tyyliin "yhdessä sopimalla ja sovittelemalla asiat etenevät ja ratkaisut löytyvät." Jos paikalla ollut porukka saisi päättää, niin varmasti tapahtuisikin.

Ja päättäjiksihän he pyrkivätkin.

Seuraavaksi hiukan kuvia. © Jukka Loikkanen

 

 

Joulukahvit 9.12.

Kahviva, herkkuva, lämmintä tunnelmaa...

PAMin Jyväskylän toimisto järjesti perinteisen joulukahvitilaisuuden tiistaina 9. joulukuuta
klo 9 - 16. Väkeä kävi totuttuun tapaan runsaasti, somistus toi joulutunnelman pitkittyneen syksyn keskelle ja kaffet paakelssit kaakut maistuivat...Seuraavaksi muutama kuva,

© Jukka Loikkanen

Joulukahvitunnelmia 10.12. 2013

PAMin Jyväskylän toimiston perinteinen joulukahvitilaisuus pidettiin tiistaina 10.12. Pöydän antimista, seurasta ja tunnelmallisesta somistuksesta nautti toistasataa kävijää.
Kuten kuvat kertovat. © Jukka Loikkanen.

Marko Puukari kaataa kahvia, joka oli erittäin hyvää!
Kuva: Eija Kiuru

Joulukahvit aluetoimistolla 11.12.

Perinteiset joulukahvit nautittiin aluetoimistolla 11. joulukuuta.  Väkeä kävi tasaiseen tahtiin pitkin päivää ja välillä tupa oli ihan täynnä. Paikalla oli myös PAMin 2. varapuheenjohtaja Kaarlo Julkunen. Hänen terveisensä löydät täältä.

Tässä lisää kuvia.

PAM ja Reilu kauppa esittäytyivät kävelykadulla 21.6.

Paikalle olivat jalkautuneet Sirpa Moilanen ja Kaija Harjula PAMin Jyväskylän toimistosta sekä Pirjo Kunnari Eettisen kaupan puolesta- nimisestä järjestöstä.

Esittelykatoksessa jaettiin tietoa PAMista sekä Reilun kaupan mehua, keksiä ja asiaa. Pirjo Kunnari on suorittanut reiluttajakoulutuksen, jossa kerrottiin reilun kaupan periaatteista ja tuotteista.
- Kiinnostus näitä tuotteita kohtaan on lisääntynyt, osaksi tuotteiden itsensä lisääntymisen myötä ja sitä mukaa on helpompi synnyttää hyvää kierrettä eli kertoa mistä on kysymys.
- Hinta on tietysti joillekin kynnysjuttu, mutta mitä paremmin ymmärretään reilun kaupan idea, sitä helpommin asiakas budjettinsa mukaan tekee valintansa.
- Ja kysymyshän on - esimerkiksi - siitä, että tuotteen alkuperämaassa tuottajalle/työntekijälle maksetaan riittävä korvaus ja häntä kohdellaan ihmisarvoa kunnioittavasti.

Näin olkoon aina. Pirjo kertoi, että viime vuonna reilun kaupan tuotteisiin käytettiin maassamme noin 20€/henkilö. Suunta on hyvä, mutta kirittävää riittää.

Paikalle sattumalta osunut
Jukka, teksti ja kuvat, sattuneista syistä taas puhelimella.
Ohessa (kuvien jälkeen) Sirpa Moilasen kertomus tapahtumasta.

PAMin Jyväskylän toimisto jalkautui kävelykadulle

torstaina 21.6.2012 yhdessä Reilun kaupan yhdistyksen kanssa. Tarkoituksena oli tuoda liitto ja sen toiminta lähelle ihmisiä. Alkuviikosta liiton työntekijät ja aktiivit kiertelivät työpaikoilla jakamassa infoa ja ”kutsuja” tulla tapaamaan porukkaa kävelykadun teltalle.

Ihmisiä kiinnosti kovasti miksi olimme kadulla.  Kerroimme että haluamme tuoda liiton toiminnan näkyväksi ja olla helpommin tavoitettavissa ainakin tämän yhden päivän ajan. Useasti varsinkin nuorilla on isompi kynnys lähteä toimistolle kyselemään asioita.

Kesän ollessa aluillaan haluamme erityisesti tavata nuoria ja kesätyöntekijöitä, joille palkkoihin ja työehtoihin liittyvät asiat saattavat olla ihan uutta.

Myös muutamia uusia jäseniä kävi päivän aikana täyttämässä liittymislomakkeen teltalla.

Sirpa Moilanen
aluepäällikkö, PAM Jyväskylän toimisto

 

Marko Puukarin mielestä pätkätöitä teetetään palvelualoilla liian paljon ja tilanne vaatii pikaista korjaamista.
Kuva: Jukka Loikkanen

Törmään usein pätkätyöhön

Nykyisessä työssäni törmään usein pätkätyöhön liittyviin kysymyksiin. Työ on pilkottu määräaikaisiin työsopimuksiin ja työaika jää vajaaksi.

On hyvin tiedossa, että määräaikaisia ja osa-aikaisia työsuhteita on runsaasti yksityisillä palvelualoilla ja julkisella sektorilla. Näillä aloilla on paljon naisia ja perhevapaita, joten sijaisten käyttö näissä tapauksissa on normaalia.
Pätkätyötä käytetään silti helposti yli luonnollisen tarpeen.

Jostain syystä miesvaltaisessa teollisuudessa on melko vähän pätkätyötä, vaikka globaalin talouden liikkeet ovat usein rajuja.

Määräaikaisena voi työskennellä pahimmillaan eläkeikään asti, mikäli asiaan ei puututa. Määräaikainen työsopimus saadaan tehdä vain silloin, kun siihen on perusteltu syy kuten työn luonne, sijaisuus tai muu näihin verrattava peruste.

Valvonta tässä suhteessa on osoittautunut hitaaksi, vaikka varsin paljon on ollut julkisuudessa puhetta ns. ketjuttamisesta. Sama pätee myös lisätyön tarjoamisvelvollisuuteen.

Suomessa on eurooppalaisittain heikko irtisanomissuoja, joten tarvetta pätkätöille ei pitäisi olla tämänkään valossa tavallista enempää.

Yksilön kannalta tilanne on synkkä. Tulevaisuuden rakentaminen pätkätöiden sekä pienten työtuntien varassa on hankalaa. Perheen perustaminen lykkääntyy, asuntolainaa on vaikea saada.

Pätkätyösuhteissa olevilla on havaittu suurempi riski sairastua psyykkisiin sairauksiin ja joutua työperäisiin onnettomuuksiin. Tämä saattaa johtua siitä, että näissä työsuhteissa epävarmuus työn jatkumisesta aiheuttaa työntekijälle stressiä ja voi vaikuttaa mielenterveyteen.

Viisas työnantaja vakinaistaa määräaikaisia nyt, eikä jää odottamaan suurten ikäluokkien siirtymistä eläkkeelle.

Fiksu työnantaja myös tarkastelee ja tarvittaessa päivittää osa-aikaisten työsopimukset ajan tasalle. Valistuneen työnantajan kannattaa siis noudattaa kaukokatseista työsuhdepolitiikkaa.

Mielestäni pätkätyön järkevästä käytöstä ja lisätyön tarjoamisperusteista pitäisi sopia aina työpaikkakohtaisesti työnantajan ja työntekijöiden tai työntekijöiden edustajien kesken. Tämän luulisi sopivan kaikille. Selkeä ja avoin toimintaympäristö on aina työnantajankin etu.

Marko Puukari
Toimitsija
Palvelualojen
ammattiliitto
  • Juttu on julkaistu alun perin Kimppa-lehden numerossa 1/12

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PAMin Jyväskylän toimisto järjesti perinteiset joulukahvit ja avoimien ovien päivän 13. joulukuuta. Kävijöitä oli noin 120. Kahvin ja mehun kera oli tarjolla tiikerikakkua, ässiä ja neljä lakka-kermakakkua, jotka menivätkin kaikki. Oheisessa kuvasarjassa päivän tunnelmia ja yksityiskohtia hienosta koristelusta.

Kuvat © Jukka Loikkanen