Fyysisiin ja psykososiaalisiin riskeihin puuttuminen

Esipuhe

Tukku- ja vähittäiskauppa ovat ihmisvaltaisia aloja. Työllistämme 29 miljoonaa ihmistä, jotka toimivat mitä erilaisimmissa tehtävissä. Liiketoimintamme menestyminen on riippuvainen heidän sitoutumisestaan laatuun ja hyvään asiakaspalveluun, joten otamme työntekijöidemme fyysisen terveyden, mielenterveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin vakavasti.

On hienoa, että EuroCommerce ja UNI Europa ovat yhdistäneet voimansa ja teettäneet tutkimushankkeen, joka on poikinut tämän hyödyllisen oppaan. Sen perustana ovat jäsenistön keskuudessa tehdyn kyselytutkimuksen tulokset. Tutkimuksessa havaittiin useita riskialueita, jotka liittyvät ergonomiaan, työstressiin ja psykososiaalisiin ongelmiin. Lisäksi löydettiin innovatiivisia keinoja, joilla työntekijöiden hyvinvointia ja turvallisuutta voidaan parantaa työmarkkinaosapuolten yhteistyöllä. Niistä voidaan mainita turhan rasituksen ehkäiseminen hyllyjä täytettäessä, myymälöiden riskikohteiden tunnistaminen, toistoliikkeiden vähentäminen, myymälöiden suunnittelu tavalla, joka vähentää henkilöstön altistumista asiakkaiden sanalliselle tai jopa fyysiselle väkivallalle, sekä psykologisen ammattiavun tarjoaminen väkivaltaa kokeneille työntekijöille.

Suosittelemme tutkimuksen löydöksiä ja oppaaseen sisältyviä päätelmiä kaikille yrityksille koosta ja toimialasta riippumatta. Toivomme johdon ja työntekijöiden edustajien löytävän esimerkeistä hyödyllisiä neuvoja, joilla voidaan varmistaa työympäristön terveellisyys ja turvallisuus. Siitä huolehtiminen voi auttaa henkilöstöä suoriutumaan mahdollisimman hyvin ja parantaa yritysten edellytyksiä tarjota palvelua, jollaista asiakkaiden hankkiminen ja pitäminen edellyttävät.