Kannatusjäsenyys

Palvelualojen ammattiliito PAM ry liiton 2018 sääntöjen 7 § mahdollistaa  kannatusjäsenyyden!
  • Osasto voi päättää, että toisen ammattiosaston varsinaiset jäsenet voivat liittyä osastoon kannatusjäseniksi.
  • Päätös kannatusjäsenyydestä tehdään osaston kokouksessa.
  • Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta eivätkä he ole vaalikelpoisia osastossa, johon he kuuluvat vain kannatusjäseninä.
  • Kannatusjäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus osaston kokouksissa ja tilaisuuksissa.
  • Kannatusjäsenen vuosittaisesta kiinteästä jäsenmaksusta sekä jäseneduista päättää osaston syyskokous. Vuoden 2022 jäsenmaksu on 100,00 €.
  • Osaston johtokunta hyväksyy kannatusjäsenet. Osasto pitää luetteloa kannatusjäsenistään ja hoitaa näiden osalta jäsenmaksun perinnän.
  • Kannatusjäsenyys päättyy jäsenen ilmoituksesta tai varsinaisen osaston jäsenyyden päättyessä 6 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Kannatusjäsen voidaan katsoa eronneeksi, jos hän ei ole maksanut kannatusjäsenmaksuaan kolmen (3) kuukauden kuluessa eräpäivästä.