Toimintasuunnitelma

Varttuneet järjestää tapahtumia 4-5 vuodessa, kohdistaen ne ajankohtaisuuden mukaan.

Jaoston vetovastuu Toini Oksasella.

Työryhmä: Eija, Toini, Milja, Kirsi-Marja, Seija. 
                        Ryhmä kokoontuu tarvittaessa.