Luottamusmiesvaalit

Työpaikoilla järjestetään luottamusmies- ja työsuojeluvaalit pääsääntöisesti parittoman vuoden syksyllä (2019, 2021). Vaaleja voi toki järjestää tarvittaessa milloin vain, jos esimerkiksi luottamushenkilö luopuu tehtävästä tai työpaikalle valitaan ensimmäistä kertaa luottamushenkilö.

Kaikki hyötyvät luottamusmiehen valinnasta

On kaikkien etu, että työpaikalla on luottamusmies. Luottamusmies valvoo edustamiensa työntekijöiden etuja sekä työehtosopimuksen ja työelämän lakien noudattamista työpaikalla. Hän neuvottelee työnantajan kanssa henkilöstöä koskevissa asioissa ja on mukana kehittämässä työyhteisöä. Luottamusmies myös huolehtii, että työntekijöitä kohdellaan tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti. Luottamusmieheltä saa tarvittaessa neuvoja mahdollisissa työpaikan muutos- ja ongelmatilanteissa.

Sinustako luottamusmies?

Oletko PAMin jäsen, joka haluaa kuunnella työkavereita ja olla heidän tukenaan? Tunnet työpaikkasi olosuhteet ja haluaisit kehittää niitä? Auttaisit mielelläsi työkavereitasi työsuhteeseen liittyvissä asioissa?

Sinusta tulisi mahtava luottamusmiesehdokas, jos vastasit kyllä!

Koulutusta tehtävään

Luottamusmiehen ei tarvitse olla mikään superihminen ja tietoinen kaikista työelämän kiemuroista. PAM tarjoaa niin uusille kuin vanhoillekin luottamusmiehille koulutusta ympäri vuoden usealla paikkakunnalla. 

Lisätietoja luottamusmiehen valinnasta löydät tältä sivustolta. 

Lähde rohkeasti ehdolle tai houkuttele työkaveri ehdokkaaksi - koko työpaikka hyötyy!

Mitä luottamusmies tekee?

Luottamusmies on työntekijöiden edustaja työpaikalla ja on PAMin jäsenten tärkein etu. Hän neuvoo ja auttaa työpaikan työntekijöitä työsuhdeasioissa ja neuvottelee työnantajan kanssa. Luottamusmies ei toimi yksin, vaan häntä tukevat niin oma työyhteisö kuin PAMin asiantuntijat.

 • kehittää henkilöstön työhyvinvointia ja huolehtii, että kukaan ei jää ilman tukea, kun sitä tarvitsee
 • tuntee työpaikan arjen ja on yhteyshenkilö työntekijöiden, PAMin ja työnantajan välillä
 • neuvottelee työnantajan kanssa asioista, jotka koskevat henkilöstöä
 • valvoo työehtosopimuksen ja työlainsäädännön noudattamista työpaikalla
 • tekee yhteistyötä muiden henkilöstöedustajien kanssa
 • hankkii aktiivisesti uusia jäseniä
 • ylläpitää työrauhaa

Luottamusmiestehtäviä on erilaisia

 • pääluottamusmies
 • luottamusmies
 • toimipaikkakohtainen luottamusmies
 • varapääluottamusmies
 • varaluottamusmies
 • toimipaikkakohtainen varaluottamusmies

Mikä on luottamushenkilö?

Luottamushenkilö on yleisnimitys työpaikan työntekijästä, jonka työntekijät valitsevat edustamaan itseään työpaikan asioissa. Työpaikan tavallisimmat luottamustehtävät ovat luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun tehtävät. 

Mitä työsuojeluvaltuutettu tekee?

Työsuojeluvaltuutetun tehtävänä on osallistua työpaikalla muun muassa

 • vaarojen ja riskien arviointiin ja vähentämiseen
 • työntekijöiden perehdyttämiseen turvalliseen työskentelyyn
 • työntekijöiden perehdyttämiseen turvallisiin työtapoihin
 • turvallisuusohjeiden noudattamisen seurantaan
 • yritys-/palvelutoiminnassa esiintyvien häiriötilanteiden ratkaisuun ja analysointiin
 • työyhteisön toimivuuteen liittyvien menettelytapaohjeiden
 • luomiseen ja käytönseurantaan
 • työkyvyn turvaamiseen ja työurien pidentämiseen tähtääviin toimiin
 • uuden lainsäädännön tuomien velvoitteiden huomioimiseen
 • (ennakointi) ja soveltamiseen yhteistyössä työnantajan kanssa.

Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus ja velvollisuus keskeyttää vaarallinen työ. 

Lue lisää työsuojeluvaltuutettujen valinnasta.