Turvallista työpäivää PAMilainen

Miten turvallisuusasiat ovat työpaikallasi? Minkälaisia riskejä sinun työpäivässäsi
lymyää? Miten itse voit vaikuttaa omaan turvallisuuteesi? Tule oppimaan pamilaisten
alojen turvallisuuden erityispiirteet ja turvallisuuden eri osa-alueet.

Ilmoittaumiset PAM.fi sivun kautta.

Tavoite

Opit tunnistamaan vaaratekijöitä ja verkostoidut samalla muiden PAMin jäsenten kanssa.

Kohderyhmä

Jäsen

Sisältö

Päivän aikana opitaan tunnistamaan pamilaisten työpaikkojen vaaranpaikkoja ja pohditaan
- viekö työtahti viimeiset mehut
- onko kuulosi vaarassa
- ärsyttääkö riitelevät työkaverit
- pelottaako yksintyöskentely
- kivistääkö ranne kassatyössä
- läkähdyttääkö kesäinen ravintolatyö
- kenellä on vastuu jne.